in

ການທົດສອບບຸກຄະລິກກະພາບ Enneagram

ການທົດສອບບຸກຄະລິກກະພາບ Enneagram

ບຸກຄະລິກກະພາບຕົວຈິງຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມສົມບູນແບບໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າບໍ່ມັກຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະມັກໄປພັກແທນບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານຫຼາຍບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ຈັດງານທີ່ດີໃນຫ້ອງການຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບຄວາມສ່ຽງແບບບັງຄັບບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຫັນໜ້າອອກຈາກການຊ່ວຍຄົນເຖົ້າຂ້າມຖະໜົນບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ອື່ນ​ແບບ​ບໍ່​ເຫັນ​ແກ່​ຕົວ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຫວັງ​ສິ່ງ​ໃດ​ຕອບ​ແທນ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈຳກັດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າສາມາດຮັກສາຄວາມເປັນທໍາມະຊາດຂອງເຈົ້າໄວ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນອື່ນຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍແທ້ໆບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຢູ່ຄຽງຂ້າງໝູ່ຂອງເຈົ້າສະເໝີ, ຍຸຕິທຳ ຫຼືຊົ່ວ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າທົບທວນຄວາມລົ້ມເຫລວແລະຢືນຢູ່ຕີນຂອງເຈົ້າຢ່າງໄວວາບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າຄອບຄອງສະຖານທີ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ຄວາມສໍາເລັດຂອງເຈົ້າຕີຄວາມສະທ້ອນທີ່ແທ້ຈິງຂອງບຸກຄະລິກຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກຄືກັບຖົງ punching favorite ຂອງທຸກຄົນບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ບາງຄັ້ງເຈົ້າຮູ້ສຶກອາລົມໃນລະຫວ່າງການໂຕ້ຖຽງໃນຫ້ອງການບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຄວາມປາດຖະຫນາທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ແນ່ນອນຍັງຄົງຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າເຊື່ອໃນແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຮັກແທ້ບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າສາມາດເປັນອາລົມທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງໃນທຸກສະຖານະການໄດ້ບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຢາກໄປຄຽງຄູ່ກັບກະແສໃນສັງຄົມບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂີ້ອາຍຈາກບັນຫາໃດໆກັບຄູ່ນອນຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າມັກມ່ວນໃນກຸ່ມໃຫຍ່ບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າເປັນຜູ້ຕັດສິນຄົນແລະສະຖານະການທີ່ດີບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຄົນອື່ນຈະຢຽບເຈົ້າໃນຊີວິດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຄວາມເຊື່ອທາງສາສະຫນາຂອງເຈົ້າເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ຂະ​ຫນາດ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ໄວ​?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ທ່ານເຊື່ອໃນການປະຕິບັດທັນທີໃນກໍລະນີຂອງວິກິດ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ດີເມື່ອຄູ່ຂອງເຈົ້າທໍລະຍົດເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າມັກຈະຕັດສິນໃຈໃນນາມຂອງທຸກໆຄົນໃນວິກິດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າພິຈາລະນາຕົວເອງແບບທໍາມະດາໃນລັກສະນະຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກມືດມົວ ແລະ ໝົດຫວັງໃນຊີວິດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ທ່ານເປັນນັກບັນເທີງທີ່ເກີດມາແລະຊີວິດຂອງທຸກໆງານລ້ຽງບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າເຊື່ອວ່າການປະເຊີນໜ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າສະຖານະການທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈຫຼາຍໃນບາງຄັ້ງບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າມັກການເປັນນາຍຈ້າງບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ທ່ານພິຈາລະນາຕົວທ່ານເອງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນໂດເມນຂອງທ່ານເອງບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າມີອາລົມບໍ່ຕອບສະໜອງໂດຍທຳມະຊາດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຮູ້ສຶກຮຸກຮານຫຼາຍຢູ່ພາຍໃນຕົວເຈົ້າບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ມັນສຳຄັນກັບເຈົ້າບໍຖ້າມີຄົນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຈົ້າອັບອາຍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຄົນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຮັກ​ປະ​ຖິ້ມ​ຢູ່​ສະເໝີ​ບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະສາດໃນວິກິດບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທາງຈິດໃຈກັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການໂຕ້ຕອບສັ້ນໆບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າສາມາດເວົ້າທັນທີທັນໃດກັບບາງຄົນໄດ້ບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ
 • ຄໍາຖາມ of

  ເຈົ້າຄິດສໍາລັບບາງເວລາກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດການຕັດສິນໃຈບໍ?

  • ແມ່ນ​ແລ້ວ
  • No
  • ບາງທີ

ອອກຈາກ Reply ເປັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ໃຊ້ Akismet ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂີ້ເຫຍື້ອ. ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກປະຕິບັດ.